Swedish Travel Phrases “Telephone,Transportation conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

” What’s your phone number?” “Vad har du för telefonnummer?”
” I would like to call you. What’s your phone number?” ” Jag skulle vilja ringa dig. Vad har du för telefonnummer?”
” Hello!” ” Hej!”
” I’ll call you.” ” Jag ringer dig.”
” Who is this, please?” ” Vem är det jag pratar med?”
” Please wait for a moment.” ” Var god och vänta ett ögonblick.”
” Please call again later.” ” Var snäll och ring igen senare.”
” Sorry, wrong number.” ” Förlåt, fel nummer.”
” I cannot hear you clearly.” ” Jag kan inte höra dig ordentligt.”
” Hold the line, please.” ” Håll linjen, tack.”
” The line is busy.” ” Linjen är upptagen.”
” The line is disconnected.” ” Linjen är frånkopplad.”
” The telephone is ringing.” ” Telefonen ringer.”
” Please answer the phone.” ” Var snäll och svara i telefonen.”
” I will call you back.” ” Jag ringer tillbaka.”
“Could you call this number?” ” Kan du ringa det här numret?”
“We talked on the phone.” ” Vi pratade i telefon.”
“Yes, go ahead.” ” Javisst, gör det.”
“Would you like to leave a message?” ” Vill du lämna ett meddelande?”
“I will call again later.” ” Jag ringer igen senare.”
“One moment please!” “Ett ögonblick!”
“Hold on please! (when on the phone)” “Var vänlig att vänta! ”
“He is not here” “Här är det inte”
“Excuse me! (before asking someone)” “Ursäkta! ”
“I’m lost” “Jag är vilse”
“Can you help me?” “Kan du hjälpa mig?”
“I’m not from here” “Jag är inte härifrån”
“How can I get to (this place, this city)?” “Hur kan jag komma till ”
“Go straight” “Gå rakt fram”
“Turn left” “Sväng vänster”
“Turn right” “Sväng höger”
“Can you show me?” “Kan du visa mig?”
“I can show you!” “Jag kan visa dig!”
“Come with me!” “Följ med mig!”
“How long does it take to get there?” “Hur lång tid tar det att komma dit?”
“Downtown (city center)” “Centrum”
“Historic center (old city)” “Historiska centrum ”
“It’s near here” “Det är här i närheten”
“It’s far from here” “Det är långt härifrån”
“Is it within walking distance?” “Kan jag gå dit? ”
“Airport” “Flygplats”
“Bus station” “Busstation”
“Train station” “Tågstation”
“Taxi” “Taxi”
“Near” “Nära”
“Far” “Långt borta”
“Can you show me on the map? ” “Kan du visa mig på kartan?”
“Take me there, please. ” “Ta mig dit, är ni snäll. ”
“I want to rent a car. ” “Jag vill hyra en bil.”
“Can I get insurance? ” “Kan jag få en försäkring?”
“Can you show me where it is on the map?” “Kan du visa mig var det är på kartan?”
“How do I get to ?” “Hur tar jag mig til ?”
“Is this seat taken?” “Är den här platsen ledig?”
“That is my seat.” “Det där är min plats.”
“Do you know the number to call a taxi?” “Har du taxinumret?”
“Can you wait here for a moment?” “Kan du vänta här en stund?”
“Where is the car rental?” “Var hittar jag en hyrbilsfirma?”
“I want full coverage insurance.” “Jag vill ha en fullständig försäkring.”
“Where is the next gas station?” “Var finns den närmsta bensinstationen?”