Swedish Travel Phrases “Shopping conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“How much is this?” “Hur mycket kostar detta?”
“I’m just looking” “Jag bara tittar”
“I don’t have change” “Jag har inte växel”
“This is too expensive” “Det är för dyrt”
“Expensive” “Dyrt”
“Cheap” “Billigt”
“Where is the nearest automatic teller machine (ATM)? ” “Var ligger den närmast bankomaten? ”
“Do you have this in my size? ” “Har ni den här i min storlek?”
“Do you have anything that is less expensive?” “Har ni något billigare?”
“I’ll buy it.” “Jag köper den”
“May I pay with credit card?” “Kan jag betala med kreditkort?”
“May I have the receipt, please?” “Kan jag få kvittot, tack?”
“May I have a bag, please?” “Kan jag få en kasse, tack?”
“I would like to return this.” “Jag skulle vilja lämna tillbaka den här.”
“May I try this on, please?” “Kan jag prova den här, tack?”
“Where are the changing rooms?” “Var är provrummet?”
“It’s too small.” “Den är för liten.”
“It’s too big.” “Den är för stor.”
“Does this look good on me?” “Passar jag i dene här?”
“Then I’m not interested.” “Då är jag inte längre intresserad.”
“I can’t afford it!” “Jag har inte råd med det!”