Swedish Travel Phrases “Sick,accident,Trouble,sightseeing conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“I feel sick” “Jag mår illa”
“I need a doctor” “Jag behöver en läkare”
“Accident” “Olycka”
“Food poisoning” “Matförgiftning”
“Where is the closest pharmacy?” “Var finns närmaste apotek?”
“It hurts here” “Det gör ont här”
“It’s urgent!” “Det är brådskande!”
“Calm down!” “Lugna ner dig!”
“You will be okay!” “Du kommer att bli bra!”
“Can you help me?” “Kan du hjälpa mig?”
“Can I help you?” “Kan jag hjälpa dig?”
“Help!” “Hjälp!”
“Stop!” “Stopp”
“Fire!” “Det brinner!”
“Thief!” “Tjuv!”
“Run!” “Spring!”
“Watch out! (or: be alert!)” “Se upp! ”
“Call the police!” “Ring polisten!”
“Call a doctor!” “Ring en läkare!”
“Call the ambulance!” “Ring en ambulans!”
“Are you okay?” “Är du okej?”
“I haven’t done anything wrong. ” “Jag har inte gjort något fel. ”
“It was a misunderstanding. ” “Det var ett missförstånd.”
“Where are you taking me? ” “Vart tar du mig?”
“Am I under arrest? ” “Är jag arresterad?”
“I want to talk to a lawyer. ” “Jag vill tala med en advokat. ”
“Can I just pay a fine now? ” “Kan jag betala böterna nu? ”
“Welcome” “Välkommen”
“Here is my passport” “Här är mitt pass”
“Do you have anything to declare?” “Har du något att förtulla?”
“Yes, I have something to declare” “Ja, jag har något att förtulla”
“No, I have nothing to declare” “Nej, jag har inget att förtulla”
“I am here on business” “Jag är här i affärer”
“I am here on vacation” “Jag är här på semester”
“I will be here one week” “Jag kommer vara här en vecka”
“Where can I claim my luggage?” “Var kan jag hämta mitt bagage?”
“I am staying at the Marriott hotel” “Jag bor på Marriott-hotellet”
“Where is customs?” “Var är tullen?”
“Could you please help me with my bags?” “Skulle du kunna hjälpa mig med väskorna?”
“Could I see your baggage claim ticket?” “Får jag be om bagagebrickan?”