Dutch Phrases “Hotel,Eating,Restaurant conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“Do you have any vacant rooms?” “Zijn er nog kamers vrij?”
“Where is the reception, please?” “Waar is de receptie, alstublieft?”
“Is there a car park?” “Is er een parkeerterrein?”
“Is there a lift?” “Is er een lift?”
“How much is it for the room per night?” “Hoeveel kost het per kamer per nacht?”
“Is there another hotel near here?” “Is er een andere hotel dichtbij hier?”
“I would like a room with a shower.” “Ik wou graag een kamer met douche.”
“We will be staying for seven nights.” “Wij willen zeven nachten blijven.”
“Do you have any rooms available? ” “Heeft u kamers vrij?”
“Does the room come with bedsheets ” “Zijn er lakens in de kamer? ”
“May I see the room first? ” “Mag ik de kamer eerst zien?”
“Do you have anything quieter ” “Heeft u iets rustigers?”
“OK, I’ll take it. ” “Goed, ik neem deze.”
“I will stay for _____ night. ” “Ik blijf _____ nacht”
“Can you suggest another hotel? ” “Kan u mij een ander hotel aanraden? ”
“Do you have a safe? ” “Heeft u een kluis?”
“Is breakfast included? ” “Is het ontbijt inbegrepen?”
“What time is breakfast? ” “Hoe laat is het ontbijt?”
“Please clean my room. ” “Kunt u mijn kamer schoonmaken. ”
“Can you wake me at _____? ” “Kunt u mij wekken om _____?”
“I want to check out. ” “Ik wil vertrekken.”
“Would you like something to eat?” “Wou je iets om te eten?”
“Would you like something to drink?” “Wou je iets om te drinken?”
“What would you like to eat?” “Wat wou je graag eten?”
“What would you like to drink?” “Wat wou je graag drinken?”
“What types of sandwiches do ” “Welke types broodjes neem je?”
“Do you have a table for six?” “Heb je een tafel voor zes?”
“I would like a table near to the window.” “Ik wou graag een tafel naast de raam.”
“I would like to see the menu, please.” “Ik wou graag de menu zien, alstublieft.”
“I would like to order now.” “Ik wou graag nu bestellen.”
“For the main course, I would like steak.” “Voor de hoofdgang wou ik graag steak”
“To drink, I would like some white wine.” “Om te drinken wou ik graag wat witte wijn.”
“That’s not what I ordered.” “Dat is niet wat ik bestelde.”
“A table for one person, please. ” “Een tafel voor een alstublieft.”
“A table for two people, please. ” “Een tafel voor twee alstublieft.”
“Can I look at the menu, please? ” “Mag ik het menu, alstublieft?”
“Can I look in the kitchen? ” “Mag ik de keuken zien, alstublieft?”
“Is there a house specialty? ” “Is er een specialiteit van het huis?”
“Is there a local specialty? ” “Serveert u streekgerechten?”
“I’m a vegetarian. ” “Ik ben vegetariër.”
“I don’t eat pork. ” “Ik eet geen varkensvlees. ”
“I only eat kosher food. ” “Ik eet alleen koosjer voedsel. ”
“Do you serve alcohol? ” “Serveert u alcohol”
“Is there table service? ” “Heeft u bediening aan tafel? ”
“A beer beers, please. ” “Eén bier bier, alstublieft.”
“A glass of red wine, please. ” “Een glas rode wijn, alstublieft. ”
“A pint, please. ” “Een pintje, alstublieft.”
“A bottle, please. ” “Een fles, alstublieft.”
“Do you have any bar snacks? ” “Heeft u snacks?”
“One more, please. ” “Nog eentje, alstublieft.”
“Another round, please. ” “Nog een rondje, alstublieft.”
“When is closing time? ” “Hoe laat is de sluitingstijd?”
“My place or yours? ” “Bij mij thuis, of bij jou?”
“Whats a sweet gir like you doing in a place like this? ” “Wat doet een lief meisje jongen als jij op een plaats als deze?”