Malay Travel Phrases “Shopping conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“I’m just looking” “Saya cuma tengok-tengok sahaja”
“This is too expensive” “Benda ini terlalu mahal”
“Expensive” “Mahal”
“Cheap” “Murah”
“Do you accept American dollars here? ” “Orang menerima dolar Amerika di sini?”
“Do you accept British pounds?” “Orang menerima pound sterling?”
“Can I use a credit card? ” “Bolehkah saya menggunakan kad kredit?”
“Can I change money? ” “Bolehkah saya bertukar wang?”
“Where can I get money changed? ” “Di manakah saya boleh bertukar wang?”
“Can I change a traveler’s check? ” “Bolehkah tukar cek kembara saya?”
“Where can I get a traveler’s check changed? ” “Di manakah saya boleh tukar cek kembara? ”
“What is the exchange rate? ” “Apakah kadar tukaran?”
“Where is an automatic teller machine (ATM)?” “Di manakah ada ATM?”
“Do you have this in my size? ” “Adakah dalam saiz saya?”
“How much is this? ” “Berapa harga ini? ”
“Is this pirated? ” “Adakah barangan ini bahan ciplak? ”
“That’s too expensive. ” “Terlalu mahal.”
“I don’t want it. ” “Tak nak. ”
“You’re cheating me. ” “Awak tipu saya? ”
“Don’t lie. ” “Jangan bohong. ”
“Don’t even think about it. ” “Jangan harap.”
“Can you lower the price? ” “Boleh kurangkan harganya?”
“The quality is not good. ” “Kualitinya tidak baik.”
“OK, I’ll buy it. ” “Baiklah, saya beli. ”
“Can I have a plastic bag? ” “Adakah beg plastik?”
“It’s cheaper over there. ” “Di sana lebih murah. ”
“Do you ship overseas ?” “Bolehkah hantar ke luar negeri?”
“I need… ” “Saya perlukan…”