Vietnamese Travel Phrases “Telephone,Transportation conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“One moment please!” “Xin anh đợi một chút!”
“Hold on please! (when on the phone)” “Xin anh đợi một chút!”
“please, hold on” “Làm ơn chờ máy”
“Can I use the phone?” “Tôi có được dùng điện thoại không? ”
“Hello(on the phone)” “alo”
“How may I help you? ” “Chị cần gì ạ?”
“Please wait for a little while longer. ” “Xin anh đợi một chút.”
“Would you like to leave a message?” “Anh có nhắn gì không ạ?”
“I will call you back. ” “Tôi sẽ gọi lại sau”
“How can I get to (this place, this city)?” “Làm sao để đi tới (chổ này, thành phố này)?”
“Go straight” “Đi thẳng”
“Then” “rồi”
“Turn left” “Quẹo trái”
“Turn right” “Quẹo phải”
“Can you show me?” “Anh có thể chỉ cho tôi không?”
“Come with me!” “Đi với tôi!”
“How long does it take to get there?” “Đi tới đó mất bao lâu?”
“Downtown (city center)” “Trung tâm thành phố”
“It’s near here” “Chổ đó gần đây”
“It’s far from here” “Chổ đó xa đây”
“Is it within walking distance?” “Từ đây tới đó đi bộ được không?”
“Can you show me on the map? ” “Chỉ trên bản đồ cho tôi được không”
“Turn left. ” “Quẹo trái.”
“Turn right. ” “Quẹo phải. ”
“straight ahead ” “trước mặt”
“Taxi! ” “Tắc xi!”
“Take me there, please. ” “Làm ơn đưa tôi đến đó”