Vietnamese Travel Phrases “Sick,accident,Trouble,sightseeing conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“I feel sick” “Tôi bị bệnh”
“I need a doctor” “Tôi cần gặp bác sỹ”
“Food poisoning” “Ngộ độc thức ăn”
“Where is the closest pharmacy?” “Nhà thuốc tây gần nhất ở đâu?”
“It hurts here” “Đau ở đây”
“It’s urgent!” “Rất khẩn cấp!”
“Calm down!” “Hãy bình tỉnh”
“You will be okay!” “Anh sẽ không sao!”
“Can you help me?” “Anh giúp tôi được không?”
“Can I help you?” “Tôi có thể giúp anh được không?”
“I’m sick. ” “Tôi bị ốm.”
“I’ve been injured. ” “Tôi đã bị thương.”
“I need a doctor. ” “Tôi cần một bác sĩ”
“I have an accent” “Tôi nói không đúng giọng”
“I’m lost” “Tôi bị lạc”
“Can you help me?” “Nhờ anh giúp tôi được không?”
“Can I help you?” “Anh có cần tôi giúp không?”
“I’m not from here” “Tôi ở chổ khác tới”
“Help!” “Giúp tôi với!”
“Stop!” “Đứng lại!”
“Fire!” “Cháy nhà!”
“Thief!” “Ăn trộm!”
“Run!” “Chạy!”
“Watch out! (or: be alert!)” “Coi chừng!”
“Call the police!” “Kêu cảnh sát!”
“Call a doctor!” “Kêu bác sĩ!”
“Call the ambulance!” “Kêu xe cứu thương!”
“Are you okay?” “Anh có sao không?”
“Hurry up!” “Nhanh lên!”
“This is nonsense! (or: this is craziness)” “Cái này không có nghĩa gì cả!”
“My God! (to show amazement)” “Trời đất!”
“Oh gosh! (when making a mistake)” “Chết!”
“It sucks! (or: this is not good)” “Cái này bết quá!”
“What’s wrong with you?” “Anh bị sao vậy?”
“Are you crazy?” “Anh điên rồi sao?”
“Get lost! (or: go away!)” “Đi chổ khác đi!”
“Leave me alone!” “Để mặc tôi!”
“I’m not interested!” “Tôi không thích”
“Leave me alone. ” “Đừng làm phiền tôi.”
“Don’t touch me! ” “Đừng đụng vào tôi!”
“I’ll call the police. ” “Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
“Police! ” “Công an!”
“Stop! Thief! ” “Ngừng lại! Ăn trộm!”
“I need your help. ” “Giúp tôi với.”
“It’s an emergency.” “Việc này khẩn cấp.”
“I’m lost. ” “Tôi bị lạc.”
“I lost my bag. ” “Tôi bị mất túi.”
“I lost my wallet. ” “Tôi bị mất cái ví.”
“I haven’t done anything wrong. ” “Tôi chưa làm gì sai. ”
“It was a misunderstanding. ” “Chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Where are you taking me? ” “Ông đang dẫn tôi đi đâu?”
“I want to talk to a lawyer. ” “Tôi muốn nói chuyện với luật sư.”
“Can I just pay a fine now? ” “Tôi chỉ trả tiền phạt thôi được không?”
“I can show you!” “Tôi có thể chĩ cho anh!”
“I want to rent a car. ” “Tôi muốn thuê xe.”
“Can I get insurance? ” “Có bảo hiểm cho tôi không?”