【APP】Czech Travel Phrases “Sick,accident,Trouble,sightseeing conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“I need to see a doctor” “Musím jít k doktorovi”
“Is the doctor in the office?” “Je lékař v ordinaci?”
“I don’t feel well” “Necítím se dobře”
“I am sick” “Jsem nemocný”
“I have a stomach ache” “Bolí mě žaludek”
“I have a head ache” “Bolí mě hlava”
“Lay down” “Lehnout si”
“I need to lay down” “Potřebuji si lehnout”
“My throat hurts” “Bolí mě v krku”
“I feel nauseous” “Je mi nevolno”
“I have an allergy” “Mám alergii”
“I have diarrhea” “Mám průjem”
“I am dizzy” “Mám závrať”
“I have a migraine” “Mám migrénu”
“Do you have a fever?” “Máte horečku?”
“Yes, I have a fever” “Ano, mám horečku”
“I have had a fever since yesterday” “Mám od včerejška horečku”
“Could you please call a doctor?” “Mohl byste mi, prosím, zavolat doktora?”
“When will the doctor come?” “Kdy lékař přijde?”
“My foot hurts” “Bolí mě noha”
“I had an accident” “Měl jsem nehodu”
“I think I broke it” “Myslím, že to mám zlomené”
“Do you have crutches?” “Máte berle?”
“You broke a bone” “Máte zlomenou kost”
“I need medicine for the pain” “Potřebuji lék proti bolesti”
“Here are my insurance documents.” “Zde jsou mé pojistné dokumenty.”
“I don’t have health insurance.” “Nemám zdravotní pojištění.”
“I need a sick note.” “Potřebuji napsat nemocenskou.”
“I feel a bit better.” “Cítím se trochu lépe.”
“It’s the same as before.” “Je to stejné jako předtím.”
“Help!” “Pomoc!”
“Stop!” “Stop!”
“Fire!” “Požár!”
“Thief!” “Zloděj!”
“Run!” “Utečte!”
“Watch out! (or: be alert!)” “Dávejte pozor!”
“Call the police!” “Volejte policii!”
“Call a doctor!” “Volejte doktora!”
“Call the ambulance!” “Volejte záchranku!”
“Are you okay?” “Jste v pořádku?”
“I feel sick” “Je mi špatně”
“I need a doctor” “Potřebuji doktora”
“Accident” “Nehoda”
“Food poisoning” “Otrava jídlem”
“Where is the closest pharmacy?” “Kde je nejbližší lékárna?”
“It hurts here” “Bolí to tady”
“It’s urgent!” “Je to naléhavé”
“Calm down!” “Uklidněte se!”
“You will be okay!” “Budete v pořádku!”
“Can you help me?” “Můžete mi pomoci?”
“Can I help you?” “Můžu vám nějak pomoci?”
“Welcome” “Vítejte”
“Here is my passport” “Tady je můj pas”
“Do you have anything to declare?” “Máte něco k proclení?”
“Yes, I have something to declare” “Ano, mám něco k proclení”
“No, I have nothing to declare” “Ne, nemám nic k proclení”
“I am here on business” “Jsem tady obchodně”
“I am here on vacation” “Jsem tady na dovolené”
“I will be here one week” “Budu tady jeden týden”
“Where can I claim my luggage?” “Kde mohu vyzvednout svá zavazadla?”
“I am staying at the Marriott hotel” “Jsem ubytován v hotelu Marriott”
“Where is customs?” “Kde je celnice?”
“Could you please help me with my bags?” “Mohl byste mi, prosím, pomoci s mými taškami?”
“Could I see your baggage claim ticket?” “Mohu vidět váš zavazadlový lístek?”
“Where are you headed?” “Kam máte namířeno?”
“How many bags do you have?” “Kolik zavazadel máte?”
“I am going on vacation” “Jedu na dovolenou”
“What terminal do you need?” “Jaký terminál potřebujete?”
“I am going on a business trip” “Jedu na služební cestu”
“I would like an aisle seat” “Chtěl bych sedadlo do uličky”
“I would like a window seat” “Chtěl bych sedadlo u okna”
“Why has the plane been delayed?” “Proč má letadlo zpoždění?”
“Fasten your seatbelt” “Připoutejte se”
“May I have a blanket?” “Mohu dostat deku?”
“I like to take pictures” “Rád fotím”
“I like to play the guitar” “Rád hraju na kytaru”
“I don’t like to knit” “Nerad pletu”
“I don’t like to paint” “Nerad maluji”
“I like to read” “Rád čtu”
“I don’t like to make model airplanes” “Nerad lepím modely letadel”
“I like to listen to music” “Rád poslouchám hudbu”
“I like to collect stamps” “Rád sbírám známky”
“I don’t like to sing” “Nerad zpívám”
“I like to draw” “Rád kreslím”
“I need to go for a walk” “Potřebuji se projít”
“I am going for a walk” “Jdu na procházku”
“I don’t need to watch television” “Nepotřebuji se dívat na televizi”
“I don’t need to watch the movie” “Nepotřebuji se dívat na film”
“I need to use the computer” “Potřebuji použít počítač”
“I need to cross the street” “Potřebuji přejít přes ulici”
“I need to spend money” “Potřebuji utrácet peníze”
“I need to send it by mail” “Potřebuji to poslat poštou”
“I need to stand in line” “Potřebuji stát ve frontě”
“I don’t need to deposit money into the bank” “Nepotřebuji uložit peníze do banky”