【APP】Swahili Travel Phrases“Hotel,Eating,Restaurant conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“Are there any vacancies for tonight?” “mna nafasi leo usiko? ”
“No vacancies ” “hamna nafasi. ”
“How much is it per night?” “ni bei gani kwa usiku?”
“Is that a hotel?” “Ile ni hoteli? ”
“A table for two people, please. ” “Meza kwa mtu watu wawili, tafadhali.”
“Can I look at the menu, please? ” “Ninaweza kuangalia menu, tafadhali.”
“Can I look in the kitchen? ” “Ninaweza kuona jikoni?”
“I’m a vegetarian. ” “Mimi ni mla mboga”
“I don’t eat pork. ” “Sili nyama ya nguruwe”
“I’m finished.” “Nimemaliza”
“It was delicious. ” “Chakula ni kitamu”
“Please clear the plates. ” “Uondoe masahani tafadhali”
“bill, please. ” “Naomba bili, tafadhali”
“Do you serve alcohol? ” “Pombe ipo?”
“Is there table service? ” “Je, kuna meza huduma”
“A beer, please. ” “Bia moja, tafadhali.”
“A bottle, please. ” “Chupa moja, tafadhali.”
“Do you have any bar snacks? ” “Snaki ipo?”
“One more, please.” “Moja nyingine,tafadhali”
“Another round, please. ” “Duru nyingine, tafadhali”
“When is closing time? ” “Saa ya kufunga ni lini?”
“Cheers! ” “Maisha marefu”