【APP】Swahili Travel Phrases“Sick,accident,Trouble,sightseeing conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“I’m sick ” “mimi ni mgonjwa”
“I need a doctor ” “nataka kuona daktari”
“Is this dangerous?” “Hii ni hatari?”
“No, this is not dangerous” “Hapana, hii si hatari”
“Leave me alone. ” “Niache!”
“Don’t touch me! ” “Usinishike!”
“I’ll call the police. ” “Nitapiga simu polisi!”
“I haven’t done anything wrong. ” “sijafanya kitu kibaya”
“Am I under arrest? ” “Je, mimi chini ya kukamatwa?”
“I want to talk to a lawyer. ” “nataka kuogea na wakili”
“May I take a picture? ” “naomba kupiga picha”
“Nice trip” “Safari njema”
“I want to rent a car. ” “Ninataka kukodi gari.”
“Can I get insurance? ” “Ninaweza kupata bima?”
“I’d like to buy a ticket” “nataka kununua tikiti”