【APP】Esperanto Travel Phrases“Shopping conversation phrases”

You can listen to following sentence as you read it.Download free!

“Do you have ___?” “Ĉu vi havas ()?”
“How much is this?” “Kiom estas tio?”
“Do you have anything that is less expensive?” “Ĉu vi havas ion malpli multekostan?”
“What time do you close?” “Kiam vi fermas?”
“I’m just browsing.” “Mi nur rigardas ĉirkaŭen.”
“I’ll buy it.” “Mi aĉetos ĝin.”
“May I pay with credit card?” “Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?”
“May I have the receipt, please?” “Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?”
“May I have a bag, please?” “Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?Asking for a bag”
“I would like to return this.” “Mi ŝatus reveni ĉi tio.”
“May I try this on, please?” “Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?”
“Where are the changing rooms?” “Kie estas la vestaroj?”
“It’s too small.” “Ĝi estas tro malgranda.”
“It’s too big.” “Ĝi estas tro granda.”
“Does this look good on me?” “Ĉu mi aspektas bone kun tio?”
“I’m not interested.” “Mi ne interesas.”
“I can’t afford it!” “Mi ne povas pagi ĝin!”